a) látvány-csapatsport támogatása, a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltésének, tagjai nevelésének, a társadalmi öntevékenységének és a közösségi életük kibontakoztatásának elősegítése.

b) a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljai megvalósításának, a válogatott keretek működésének elősegítése.

 

c) Budapest Főváros XXI. kerület területén, az önkormányzattal együttműködésben az egyesület tagságának és a kerület lakosságának szabadidő sportjának, a diáksportnak a támogatása, elősegítve a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, részvételét hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkőzéseken

d) az értelmi fogyatékkal élők, súlyosan, halmozottan sérült emberek szabadidejének, sportolási lehetőségének biztosítása.

e) a többszörösen hátrányos helyzet ellensúlyozásához az értelmi fogyatékos személyek életminőségének javítása: sport-, kulturális, szabadidős, foglalkoztatási tevékenységük segítése, figyelemmel arra, hogy az Egyesület kiemelkedő jelentőséget tulajdonít annak, hogy az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek részt vehessenek a társadalmi élet minden területén, semmi ne akadályozza őket abban, hogy életük ritmusa hasonló legyen a környezetükéhez, tanulhassanak, dolgozhassanak, a képességeik fejlesztéséhez megkapjanak minden segítséget.

f) az olimpiai és paraolimpiai mozgalom eszméinek megszilárdítása és fejlesztése, az olimpiai és paraolimpiai szellem elterjedésének elősegítése, különösen az ifjúság körében, hozzájárulva ezzel is a népek közötti barátság, kölcsönös megértés, a békés egymás mellett élés, valamint az esélyegyenlőség az integráció és az inklúzió (szemléleti befogadás és elfogadás) feltételeinek megteremtéséhez.

g) a sport eszményének jegyében az érintett ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítése, a tisztességes doppingmentes (fair play) játék szellemében való versenyzés támogatása, a sportmozgalomban ható káros jelenségek elleni fellépés támogatása.

Ajánlottak

Kövess minket